Turun Seudun Kuulovammaisten Lasten Tuki ry

Turun Seudun Kuulovammaisten Lasten Tuki ry

Tarkoitus

Yhdistyksen tarkoitus

Yhdistyksen tehtävänä on toimia vertaistukena kuulovammaisten lasten ja nuorten perheille, valvoa alueen kuulovammaisten lasten, nuorten ja heidän perheidensä etuja sekä ottaa kantaa heitä koskeviin asioihin.

Yhdistys järjestää eri-ikäisille kuulovammaisille lapsille ja nuorille harrastus- ym. vapaa-ajantoimintaa tarpeiden ja resurssien mukaan. Näin perheillä ja lapsilla on mahdollisuus tavata toisiaan ja kuulovammaiset lapset ja nuoret voivat entistä paremmin vahvistaa omaa identiteettiään.

Yhdistys osallistuu aktiivisesti kattojärjestönsä KLVL:n tapahtumiin. Yhteistyötä tehdään myös Turun alueen muiden kuulovamma-alan järjestöjen, Tyksin sekä päiväkotien ja koulujen kanssa.

%d bloggers like this: